Ordre del dia del Ple d'abril de 2024

Última revisió 12-04-2024 10:09
12/04/2024

El Ple d'abril tindrà lloc el dimarts 16, a les 19h, i es celebrarà a la sala de plens de l'Ajuntament de Roda de Ter. També es podrà seguir a través del canal de Youtube de l'Ajuntament de Roda de Ter. Els veïns i veïnes poden presentar preguntes al ple fins al dia abans de la celebració del ple, a les 14h, al correu rodadeter@rodadeter.cat.

A continuació, podeu llegir l'ordre del dia.

CONVOCATÒRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 16 D´ABRIL DE 2024

Per mitjà de la present, em plau convocar-vos a la sessió ordinària pel Ple Municipal de l’Ajuntament del proper 16 d´abril de 2024, a les 19:00 hores, a la sala de sessions de la Casa de la Vila, amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA:

1.- PART RESOLUTIVA

1.1.- Sorteig per la designació dels membres de les meses electorals per les eleccions al Parlament de Catalunya de 12 de maig de 2024.

1.2.- Aprovació de l'acta de la sessió del Ple de 19 de març de 2024

1.3.- Dictamen relatiu a l'acord per la delegació en favor de la Diputació de Barcelona de la competència de selecció de personal per constituir una borsa de personal laboral temporal de Tècnics Auxiliars de Biblioteca

1.4.- Dictamen relatiu a l'acord d'aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Roda de Ter per a la realització del Programa treball i formació 2024

1.5.- Dictamen relatiu a l'acord d'aprovació de l'Ordenança municipal General de Subvencions

2.- PART DE CONTROL

2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde

2.2.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

3.- MOCIONS

3.1.- Proposta d'acord relatiu a l'aprovació de la Moció del grup Ara Roda sobre la situació de l'antiga fàbrica Puigneró

3.2.- Proposta d'acord relatiu a l'aprovació de la Moció del grup Ara Roda sobre el seguiment de diversos contractes de serveis

4.- URGÈNCIES

5.- PRECS I PREGUNTES

Ple municipal
Ple municipal